משתמשים יקרים,

מסמך זה הינו הסכם מחייב בינך לבין arypen.co.il (ארי פן 201376233), המפעיל והבעלים של אתר האינטרנט clubSchool ( קלאבסקול) הנמצא תחת שם המתחם  https://wwwarypen.co.il/ (או בכל שם מתחם אחר לפי העניין) וכן כל אפליקציה או אמצעי אחר במסגרתו יעמיד האתר את שירותיו למשתמשים בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק טלפונים סלולריים, “טאבלטים” וכדומה (האתר, יתר האמצעים וכן מפעיליו יקראו לשם הנוחות יחדיו – “האתר“. השימוש במונחים הנפרדים מעת לעת אין בו כדי לשנות מהגדרה זו)

הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים כאחד. אתכן הסליחה בשל מגבלות השפה העברית.

אם הינכם גולשים באתר אתם נחשבים כמי שהסכימו מפורשות לתנאי שימוש אלו, ל”הצהרת הפרטיות” שבאתר ולכל מסמך משפטי אחר המופיע או מקושר באתר (יחדיו יקראו “תנאים אלו”), כאילו נחתמו על ידיכם בכתב וכן לכל שינוי ועדכון של תנאים אלו על ידי האתר מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה על כך.

תנאים אלו הם הסכם מחייב

פעילות האתר ופעילותכם בו:

הזכויות באתר ובתכניו:

השימוש באתר:

הגבלת אחריות האתר

קישורים:

פרסומות

שינוי בתנאים אלו:

הסמכות והדין:

התיישנות:

הסבת האתר:

שונות: